جوک دوستانه - Jokestoon

Jokestoon

جوک دوستانهجوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE********************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223

این دخترایی که با مخاطب خاصشون قدم میزنن و آب معدنی دستشونه واسه کلاسش نیست که لامصبا....

.

.

واسه اینه میدونن با این انتخابشون **دن آبم قطعه,خخخخخ!!!!

آب معدنی دیدم که میگما

در ضمن من کچل نیستم موهام کامل در اومده خیلی هم ریز و مجلسی

فرستنده : abas_m223
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEﺭﻓﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ

ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺑﺰﻧﻢ |:

فرستنده : Man

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEاز این به بعد قرار شد به علت گرانی پسته در داخل گز ها به جای پسته از کشمش و نخود و نخود فرنگی استفاده کنند

فرستنده : خشم شب13


جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEآگهی:

تعدادی جوان مفقود شده اند. این افراد آخرین بار در حال محو شدن در افق مشاهده شده اند.

از یابندگان تقاضا می شود در صورت یافتن، آنها را به صندوق پست بیاندازید. هزینه پست با ماست.

فرستنده : Mehdi4283
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEاول صبحی تو فروشگاه نشسته بودم که یک دفعه یه گدایی اومد گفت پول! پول!

بهش گفتم ندارم...

میگه چی هر دفعه میام میگی ندارم بفروش من پول میخوام

گدا هم گداهای قدیم ، یکم دیگه میان میگن من صاحب مغازم اینجا چه کار میکنی...

فرستنده : Mojtaba Keshishi - Ahwaz
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEخداییش قبول دارید هیچ کی به اندازه اون فیل بالای صفحه از عید خوشحال نیس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.

.

.

ما که فقط جورابامون زیاد شد

جوراب داراش .....لایک!!!!!

فرستنده : just.friend
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEخوهرم اومده ازم میپرسه:

داداشـــــــــــی مژازات یعنی چی؟

من: 

یعنـی پـــدر کسـی رو درآوردن ، به خــاک سیـاه نیشوندن ، 

اوراق کردن ، ترکــوندن ، چزونــدن !

یعنی همون بلاهایـــــــی که تو ســرم میاری!!!

هیچ دیگه قانــع شد رفت.

فرستنده : Amin dezfily☺ ...
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEتجـربه ثابت کرده اگه جــلوی درب ورودی منــزل و موقع ورود مهمونــا ،

پارچ آب رو بگیرید و سربکشید و قــل قــل کنید و دوباره تخلیــه کنید 

سرجاش ، تاثیر خیلی عمیقــــــــی در کــاهش آمــار مهمونای نوروزی 

تون خواهد گذاشت.

فرستنده : Amin dezfily☺ ...
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﻲ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﻔﮕﻴﺮ ﺍﺯ ﺭﺧﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺎﺭﻧﻤﻮﻥ

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﺟﻐﺪ ﺑﻲ

ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩﻣﻮﻥ؟

فرستنده : Man
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEیکی از ضد حال خوردن هام تو زندگیم اینه که ، 

دستم تو دماغم هستش ،دارم دنبال گیگیلی تو دماغم میگردم که تو یه اشتباه کوچیک با انگشت دیواره دماغم رو می بُرم و دماغم شروع به خونریزی میکنه ! یعنی آدم کوفتش میشه به خدا!!

فرستنده : محمّدرسول
javahermarket