جوک دوستانه - Jokestoon
X
تبلیغات
زولا

Jokestoon

جوک دوستانه


دوسـتـم قـرار بـود بـیـاد عـیـادتـم..
تـو راه اس داده: بـخـدا مـی تـرسـم بـا مـاشـیـن بـیـام..!
"پـرایـدِ 85 داره.." مـنِ جــذاب و پـرایـدِ تـَر و تـمـیـز و .. حـتـمـا یـه بـلـایـی سـرم مـیـارن..!!!!!!!
لـامـصـب ایـن پـرایـد مـاکـسـیـمـا مـخـفـی بـود و نـمـی دونـسـتـیـم
مـاشـاالله دیـگـه تـاکسـیشـم پـیـدا نـمـیـشـه..
نـمـایـشـگـاه هـا هـم کـه فـقـط پـرایـدگـذاشـتـن بـرا فـروش....!
فرستنده : D$D$D

javahermarket