جوک دوستانه - Jokestoon

Jokestoon

جوک دوستانهجوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEتلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله گفتم بلو اله

طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام 

D-:

فرستنده : :::: skygirl ::::

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEای برادران و خواهران من...

آغوش خدا تا اخرین لحظه بازه و چشم انتتظار شماست.

خدای خودتون رو منتظر نگزارید.

این جزو جوک ها نیست

فرستنده : arshia and iran

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEرفیقم جوک هام رو خوند حسابــی هم تشـویقـم کرد:

اینا جوکــه یا قالـب یــخ ؟! 

از سـرتا پـام یـخ زد ، اصلا آب دماغم قـندیـل بست.

خـــــــــاک تو ســــــرت! اینم قــــــریحه طـــنزه که تو داری!؟

لامصــب اون یه نمـه ذوقمـون رو هم پنچــر کرد رفت...

فرستنده : Amin dezfily☺ ...

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEعظمتت رو شکــر خــــــدایــــــــــا!

یه شـب نماز عشــام قضا شـد ، صبـــح که از خــواب پــا شدم

انــواع بلایــای طبیعــی سرم نـازل شــد که بـه شــرح ذیل هستــش:

1- اولــش که دیر از خـواب پا شدم و دانشگام دیــر شد.

2-مژه رفت تو چشم تا دو ساعــت چشَم قرمز بود.

3- بس که عجله داشتم رسیـدم تو حیاط دانشکده پام پیچیــد و جلو ملت پخـش زمیــن شدم.

4-موقع کنفرانسـم متوجـه شدم خواهر گودزیـلام دیشــب ناخن هام رو لاک زده.

5-سـوی شـرتم رو که یه هفتــه بود دنبالـش میگشتـم توی سالـن اجتماعـات و روی سـن بردنـش بالا و گفتن صاحــاب گیــج این کیه؟ 

...وبلاخره به سلامــت برگشـتم خونــه ، اما...

عصـر موقع خونه تکونـی وقتی داشتم کمـدها رو جابه جا میکـردم

پایه کمـد رفت روی شصـت پام و تا یه هفتـه شـل شدم.

خدایــا قربـــون تنبیــه کردن هات برم من!

فرستنده : Amin dezfily☺ ...

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEنـفـریــن هــا و دعـا هـای جـدیـد

1 الهـی رنگ پـرایـد نـبـینـی

2 الهـی پستـه نخـورده از دنـیـا بـری

3 الهـی ببندنت جلوت پستـه بـذارن

4 الهـی پـرایـد سـوارت نکـنـه

5 الهـی پستـه بـه قـبرش ببـاره

6 خـدا کـنـه پدر شـوهـرت پستـه فـروش بـاشـه

7 الهـی پـرایـد بخـری

8 الهـی عـروسـیت پستـه شـابـاش بگـیری

فرستنده : fa fa

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE× اینـــایی که میگن پست اولمونه و ببینیم چقدر لایک میدین و اینــــــــا؛ همونـــــــایین که تو مدرسه با نمره تشویقی 20 میشدن :دی 

فرستنده : Blue Seven

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEمیگم شمام مثل من هر وقت یه فیلم قشنگ میخرید و برای اولین بار می بینید

و عاشقش می شید هزار بار می بینید و همیشه براتون تازگی داره

فرستنده : erfan 021

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEتو کوچه ترقه انداختن ، پیرزنه دم در واستاده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد،

دو دیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی !!

پیرزنه گفت قربون قد و بالات مادر مواظب باش !! :|

.

فرستنده : رامین از مشکین

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEاین کشتــی کج خارجیا همه چــی نشون میــده الا کشتـی واقعــی

با صندلی میکوبــن تو مــلاج هم ، همدیگـــرو گاز میگیــرن ، 

مــو میکشـــن ، نیشکــون میگیــرن ، دکوراسیــون رو بهم میزنــن...

اونوخ اسمشــو میذارن کشتــی کج

به سلامتــی پهلوونـای کشتـی گیــر ایرانــی که مرامشــون لوتــی کشـه!

فرستنده : Amin dezfily☺ ...

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEتـو پــارک بودیــم ، خواستم جــلو مخاطب خاصم کلاس بــذارم

با یــه جهش نشستــم رو یــه جعبــه کارتونــی

یهو جعبــه رفــت فــرو منم کلــه پــا افتادم توش ،‌ 

ملــت پخــش زمیــن شــدن کــسی نبود بیــاد منو جمــع کنـه 

حتــی چند تــا از دختــرا اومدن سرک کشیــدن تو جعبه

ببینــن من کجا رفتـــم؟؟؟!!!

فرستنده : Amin dezfily☺ ...


javahermarket