+ جوک دوستانه
هـعـعـــــــــی دسـت رو دلمـون نـذار آقـا سـیـّد .. بازم دمِ شما گرم.. رفتیم یه بیمارستانِ خصوصی که اسمشو نمیارم.. مانور گذاشتیم بگو چیکار کردن؟ ضامن خاموش کننده رو کشیدن پرتش کردن تو حریق......!!!!!!! چی بگیم خب.. نمیدونستیم بخندیم یا گریه کنیم؟ فرستنده : D$D$D


جمعه 16 فروردین 1392

عنوان آخرین یادداشتها