+ جوک دوستانه
مخاطب خاص : عزیزم واسه ولنتاین برام اون خرس صورتیه رو بخر! من : عزیزم تو خودت خرسی . مانتو صورتی هم که داری ! :-دی فقط نمیدونم چرا بی جنبه بازی در آورد قهر کرد. راسته میگن حقیقت تلخه :-| فرستنده : MR.X


جمعه 16 فروردین 1392

عنوان آخرین یادداشتها