+ جوک دوستانه
دقت کردین چقدر حال میده که کلاه یکی رو برداری با بقیه کلاه بازی کنی ولی اگه یکی همین کارو با خودت بکنه حالت گرفته میشه فرستنده : استاد کار


جمعه 16 فروردین 1392

عنوان آخرین یادداشتها