جوک دوستانه - Jokestoon
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Jokestoon

جوک دوستانه
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEلقمان را گفتند علم بهتر است یا ثروت ؟ گفت از بی ادبان …
فرستنده : Black Rings121
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEقربون همه ی باباهای گل برم مخصوصا بابای خودم
امروز سرویس مدرسم دیر کرده بود(تازه پرایدم هست سوز به دلتون) بابام با اینکه دیرش شده بود واستاد تا سرویس بیاد تا اگه یهو چیزی شد و نتونست بیاد خودش منو برسونه
یعنی یه احساس غروری بهم دست داد که نگو
تازشم می تونم با افتخار بگم به خاطر بابای گلم هیچ مخاطب خاصی ندارم
حالا به افتخار همه ی باباهای دنیا...
نمی خواد بزنی لایکو لایک به دردشون نمی خوره پاشو برو دستش رو ببوس
فرستنده : F76
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEالهی من قربون همه مامانای دنیا هم برم 
صبحا نمی دونم به خاطر جهالته یا به خاطر خواب آلودگی حوصله سلام کردن به اهل منزل رو ندارم ولی بابام اینقده متلک گفت الان صبحا میرم بیدارش می کنم سلام می کنم بعد به کارام میرسم
ولی مامانم تاحالا هیچی نگفته که چرا صبا منو می بینی سلام از دهنت در نمیاد
دیروز صبح همینجوری یدفعه ای به سرم زد به مامانم سلام کنم یعنی بیچاره اونقدر با تعجب بهم نگاه کردا دلم خواست آب شم برم خونه همسایه
خاک تو سر من کنن که تا دوستام رو می بینم حتی اگه ناراحتم باشم واس خاطر اینکه به اونا بر نخوره دهنم به اندازه عرض شونه باز میشه و می خندم ولی خیلی راحت وقتی ناراحتم و مامان بابام باهام حرف می زنن سرشون داد می زنم
خدایا خودت هدایتم کن
فرستنده : F76
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE
حاضرین هرکی ماشینی چیزی داره پشتش بزنه خوش خنده تااینجوری شایدهمودیگه روببینیم،هرکی پایس اگ دوس داره اول بلایکه،بعدبازم اگ دوس داشت بره ماشینشوبه اسم خوش خنده مزین کنه،هرکی پایه اس بسم الله!ببینم چقدردوس دارین چشمأتون ب جمال همدیگه روشن شه!من ک دارم ذوق مرگ میشم چون یکی ازفانتزایم همینه!
فرستنده : 09369xxx384
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻤﻪ . ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻣﺴﯽ ﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﻤﺘﻢ ...ﻣﻨﻢ ﺑﺪﻭﻡ ﺑﺮﻡ ﺳﻤﺘﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﺸﻮﻥ
ﻻﯾﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﮐﻒ ﮐﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﺗﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻬﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﭘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺑﺰﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﻭﺍﯾﺴﻢ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﮕﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ..ﺑﻌﺪﺵ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﭘﻮ ﺷﻮﺕ ﮐﻨﻢ ... ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﭖ
ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻪ ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﮐﺎﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﺗﻮ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻣﺤﻮ
ﺑﺸﻢ
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEﻣﯿﮕﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﭘﺮﺍﯾﺪ 132 ﺭﻭ
ﻭﺭﺩﺍﺭ!
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ 141 ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ
111sx ﺭﻭ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺻﺒﺎ
ﺭﻭ
ﺑﯿﺎﺭﻩ؛
ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﻣﻮﻥ :O
ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ :|
ﮔﻔﺖ ﮐﻼﻓﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺻﻦ ﺍﻭﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ 131 ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻫﺎﭺ ﺑﮏ ﺑﺮﻭ ﺍﻭﻧﻢ ﻫﺴﺖ!!!
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﯾﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻡ ؟ !=D
فرستنده : شـــــــایـــــــانــــــــــــsh_m0
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEدقت کردین وقتی تنهایی داریم اجیل می خوریم اول از نخودچی هاش شروع می کنیم تا پسته ها واسه اخر بمونن ولی وقتی با یه نفر داریم اجیل می خوریم از پسته هاش شروع می کنیم
مملکته داریم؟/
فرستنده : مبین
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE%yourghon%
یه مخاطب خاص داشتم که یه بار ازم پرسید از زندگی خصوصیت برام بگو.برگشتم بهش گفتم که زندگی خصوصیم من به خودم مربوط نمیشه چه برسه تو.قانع شد و دیگه هیچی ازم نپرسید.فقط انقدر قانع شد که دیگه نه بهم زنگ زد نه جواب زنگمو داد.
فرستنده : yourghon
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE%yourghon%
من نگویم که مرا از ففس آزاد کنید/حتی نگویم که قفسم برده به باغیو دلم شاد کنید.
فقط دستت درد نکنه یه قلیون و یه کامپیوتر بدید بتونم خوش خنده بس مه.دیگه هیچی نمیخام
فرستنده : yourghon
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEعاغا از نظر بنده اینجا هم باس مث تهرون زوج و فرد بشه بابا 24 ساعته نیشستیم جوک میخونیم
اخه هر جا هستم یاد خاطرات میفتم خندم میگیره
مردم فکر کردن خل شدم نمیدونن مریض خوش خندهم:((((
فرستنده : خواهران غریب

امیدوارم خوندن جوک ها / اس ام اس های بالا گل خنده رو روی لبهاتون آورده باشه اگه خوشتون اومده به صفحه های دیگه هم یه نگاهی بندازید...
کلمات کلیدی : خاطرات خنده دار | جوک جدید | جوک با حال سوتی های احمقانه | اعترافات با مزه | داستان طنز | شعر خنده دار | اس ام اس جالب | اس ام اس عاشقانه | خوش خنده خان|javahermarket