جوک دوستانه - Jokestoon

Jokestoon

جوک دوستانه
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEاغا یه دختری رو دیدم ناراحت .. ازش پرسیدم چی شده چرا ناراحتی ؟!
در جواب بهم گفت : تو هفته پیش 2 تا خواستگار برام اومده که یکیشون پراید داره اون یکی باغ پسته .. سر دو راهی موندم.
من هم بعد از شنیدن حرفاش قانع شدم که در چه شرایط دشواری قرار داره !!!
فرستنده : شاگــــــرد
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEدلتون آآآآآب خونه تکونی ما تموم شد...
فرستنده : بهار
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEخ تف خ تف خ تف خخخخخ تفففف خخ تتتتفففففف!
گفتم تو عالم رفاقت شیشه گوشیتو واست تمیز کنم....
بعععله معرفت بالاست
فرستنده : نجف آباد-پرچم بالا
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEیه چیز جالب که خودم تازه فهمیدم:
من هروز صبح تو افق محو میشم:-)
صبحها هوا مه آلوده یه نیم ساعتی تو افق محوم
فرستنده : پایدار
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEیـــــکی از مــــوفقیت هـــــایــم تـــو زندگـــــی ، درســــــــت زدن رمـــــز کـــــارت شـــارژ اونم بار اوله !!
فرستنده : محمّدرسول
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEاین ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻻﮎ می
ﺯﻧﻦ... ، ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻃﺮﺡ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﺧﻔﻦ... ، ﺑُﺘﻪ ﺟِﻘﻪ ﻭ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ....
ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ، ﺭﺳﻤﺎ ﺗِـــــﺮ ﺯﺩﻥ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ بچه 5
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ... !!!
.ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!!!
ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺳﺖ راسـتــن !!!
فرستنده : ά๗Į√ 711
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEیکی از دوستـان ، (سید مصطفی جان) یـه مطـلب دربـاره هلیکـوپـتر گـفت ، یـه چیزی به مغز پـوکم رسید!!
هر وقت هلیکوپتر از بالای سرت رد شد و تو بالا رو نگاه نکردی ، اونجاست که به هوای نفست غلبه کردی :D
فرستنده : جوجه نقره ای
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEنمیدونم من چه مرَضـی هست که مـن آخرای سال مـیـگیـرم مخصوصاً تو اسـفنـد . . . تمــــام تـن و بـدنم همه درد میگیره مریـض میـشم :(
به همین خاطـر تـوی خونـه تکـونی نـمیـتـونـم مشارکت کنـم کـه هیـچ ، دانشگاهم نمیتونم برم !!
اصن خیلی نارحت میشما :)))))
فرستنده : جوجه نقره ای
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEالان داشتم کیبورد رو می تکوندم.
با مواد غذایی که ازش بیرون اومد میشد مردم سومالی رو نفری 3 وعده غذا داد !
فرستنده : Abol2006
جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE*فانتزی عتیقه*
خسرو پرویز هستیم!!!!
از سر کنجکاوی glx را مقابل خود قرار میدهیم که ارزویمان را برابرده کند:
دستور میدهیم ما را به اینده ببری...
glx:سرورم!*اینده همین الان هست*!این شعار ماست...
چه میگووویی بی خرد؟
...در افق محو میشویم تا زاپاس را ملاقات کرده و طرز کار پیشکشش را از او بپرسیم.
اه چرا به سختی در جیبمان جا شد؟این را هم از زاپاس خواهیم پرسید...
...*ادامه دارد*...
فرستنده : Meow Meow
javahermarket